Diensten

Bouwkundig ingenieursburo Ermstrang is uw partner op het gebied van bouwen. Heeft u bouwplannen dan kunnen we u geheel ontzorgen. Wij trekken de kar en nemen u aan de hand mee door het traject van ontwerp, vergunning, offerte-aanvraag en uitvoering. Uiteraard is het ook mogelijk om ons voor een deeltraject in te schakelen. Hieronder leest u waarmee u te maken kunt krijgen tijdens een bouwproces en wat wij daarin kunnen betekenen voor u. 

Ontwerp

Wij maken een ontwerp dat volledig past bij uw wensen. Luisteren en doorvragen, dat is waar we mee beginnen. We denken in het ontwerp al op hoofdlijnen na over hoe het gemaakt kan worden. Hiermee kunnen we belangrijke aspecten zoals brandveiligheid, energieprestatie en constructies efficiënt integreren in het ontwerp. Deze fase is heel belangrijk voor u als opdrachtgever. Uw gebouw krijgt vorm, uw ideeën komen op papier, uw droom komt uit!! Aan het einde van deze fase leggen we het plan voor aan de welstandscommissie en laten we het toetsen aan het bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Veelal zal een bouwplan binnen het bestemmingsplan passen. In het bestemmingsplan zijn de regels opgenomen waaraan een bouwplan dient te voldoen. Denk onder andere aan de maximale goot- en nokhoogte, het bouwvlak en de toegestane bestemming. Maar wij kunnen u ook begeleiden als een bouwplan hier niet aan voldoet. Wij hebben ruime ervaring opgedaan met bestemmingsplanwijzigingen. Vaak zijn diverse onderzoeken nodig, zoals flora- en fauna, bodem, archeologie en akoestiek. Daarvoor zijn externe buro's nodig. Ook kan een ruimtelijke onderbouwing nodig zijn. Wij hebben een breed netwerk dat ingeschakeld kan worden om hierin te voorzien. 

Engineering en vergunningaanvraag

Als een ontwerp definitief wordt, kan de stap gemaakt worden naar de engineering. Het plan wordt technisch uitgewerkt en er worden diverse berekeningen gemaakt die nodig zijn voor de vergunningaanvraag, zoals berekeningen voor daglicht, ventilatie, brandveiligheid, e.d. Ook wordt de energieprestatieberekening en milieuprestatieberekening gemaakt. Wij zullen u adviseren in installatiekeuzes. In deze fase maken we alle benodigde tekeningen en berekeningen om uiteindelijk de omgevingsvergunning aan te vragen. Bouwt u in een dijktalud? Dan dient er ook overleg gepleegd te worden met en vergunning aangevraagd te worden bij het waterschap. Dit doen wij voor u! Gaat u bij uw bedrijf bouwen of verbouwen? Denk dan ook aan de melding activiteitenbesluit, dat gaat over zaken als het milieu en de brandveiligheid. Wij helpen u hierbij.

Bestek en prijsvorming

Na de vergunningaanvraag wordt het bouwplan nog verder uitgewerkt en wordt de constructieberekening gemaakt. Het kan ook verstandig zijn om een bestek of technische omschrijving op te stellen. Hierin wordt zeer gedetailleerd beschreven welke materiaalkeuzes, afwerkingen, constructies, e.d. voorgeschreven zijn. U bepaald wat er in het bestek komt. Wellicht heeft u de wens om bepaald werkzaamheden zelf uit te voeren. Die zaken zullen dus uitgesloten worden in het bestek. De bestektekeningen en bestek of technische omschrijving zijn de basis voor de prijsaanvraag bij de aannemer(s). Het is voor de aannemer op deze manier duidelijk wat hij aan moet bieden. Tussentijdse vragen van aannemers zullen wij beantwoorden en offertes zullen we vergelijken aan de hand van het bestek. Samen met u bespreken we welke aannemer het beste past bij uw bouwplan.  

Bouwbegeleiding

Als het werk eenmaal in uitvoering gaat, kunnen we voor u de bouw begeleiden. De bouwbegeleiding kan beperkt blijven, maar kan ook intensiever van aard zijn. U kunt hierbij denken aan de volgende werkzaamheden. 

  • toezicht op de kwaliteit van het uitgevoerde werk
  • houden van bouwvergaderingen en werkoverleg
  • bewaken van de planning
  • bijhouden van de bouwadministratie, zoals meer- en minderwerk, e.d.
  • controle werkplaatstekeningen van bijvoorbeeld de prefab vloeren, e.d.
  • houden van de oplevering